Hub Pod Mic Của Rally

Giá: Vui lòng gọi

Tùy chỉnh vị trí micro cho hầu hết mọi bố cục bàn hội nghị

  • Cung cấp các tùy chọn vị trí linh hoạt cho nhiều pod mic
  • Giảm việc đi dây qua bàn
  • Kết nối tới cả pod mic và hub bổ sung