Combo Logitech BCC950 + Phần mềm Zoom

Giá: Vui lòng gọi

Logitech BCC950

  • Giải pháp hội nghị video tại bàn cho các văn phòng cá nhân, văn phòng tại nhà và hầu hết mọi không gian bán riêng tư.

Phần mềm Zoom

  • 100 người tham gia cuộc họp
  • Thời hạn cuộc họp là 24 giờ