Bảng điều khiển Smartdock

Giá: Vui lòng gọi

Bảng điều khiển bảo mật trong phòng họp được thiết kế dành cho Skype Room Systems

  • Gắn Surface™ Pro chắc chắn vào mọi phòng hội nghị
  • Bắt đầu cuộc họp Skype for Business của bạn với một lần chạm nút để tham gia
  • Thêm khả năng kết nối mà không bị rối dây